Content
content
descriptioncontactmap

Ķemeru Nacionālā parka fonds

Type

Country

Latvia

Last Update: December 01, 2023

About us

Mēs esam sabiedriskā labuma statusa nevalstiska organizācija, kas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā nodarbojas ar dabas aizsardzību, dabas izglītību un izpēti: • Apsaimniekojam dabiskos zālājus, gan pļaujot, gan noganot. Ganīšanai pastāvīgās ganībās (~500 ha) izmantojam lielos zālēdājus (~ 400 dzīvnieki) – Konik zirgi un Taurgovis; • Nelielos apjomos dabas aizsardzības vajadzībām pērkam privātos zemes īpašumus; • Piesaistām projektu finansējumu dažādu aktuālu nacionālā parka problēmu risināšanai; • Sagatavojam un sniedzam informāciju par Ķemeru Nacionālo parku drukātos izdevumos un interneta vietnēs - https://www.youtube.com/user/KemeriNationalPark/playlists un https://www.facebook.com/KemeriNationalParkFund ; • Piedalāmies dabas aizsardzības politikas/likumdošanas veidošanā.

contact

3

location

Meža māja, Jurmala, LV-2012, Kemeri