Search type

Countries

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku


Country

Slovakia

Description

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky. Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži. EBAE ročník 2020 sa aj v náročných pandemických podmienkach uskutočnil podľa plánu, avšak plne online. Z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku sa súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC) konala prvýkrát v roku 2007. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Fields

Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín Slovensko, Slovakia

https://www.aspek.sk/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots