Search type

Countries

ETP Slovakia

ETP Slovakia


Country

Slovakia

Description

Naším poslaním je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Fields

Tajovského 1, Košice 04001

http://etp.sk/