Search type

Countries

Green Liberty (“Zaļā brīvība” in Latvian)

Green Liberty (“Zaļā brīvība” in Latvian)


Country

Latvia

Description

Mēs esam sabiedriska vides aizsardzības un vides izglītības organizācija, kas dibināta 1993. gadā un 2000. gadā pārreģistrēta kā “Zaļā brīvība”. Mūsu misija ir veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Lai to paveiktu, informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, aicinām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, kā arī pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai. Mēs ticam, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis. Tās īstenot kopā ar mums aicinām arī Tevi.

Fields

Lapu 17, Rīga, Latvia

https://www.zalabriviba.lv/