Search type

Countries

Latvijas Ornitoloģijas biedrības

Latvijas Ornitoloģijas biedrības


Country

Latvia

Description

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents. Biedrības misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Biedrības mērķis ir sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām. LOB apvieno vairāk nekā 600 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas. Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

Fields

Skolas Street 3, 4th floor, Riga, LV-1010, Latvia

https://www.lob.lv/