Search type

Countries

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica


Country

Slovakia

Description

Našou víziou je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia, v ktorom žijú a preto konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život. Nadácia Ekopolis má 26-ročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie, pružne podporujeme projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.

Fields

Komenského 21 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

https://www.ekopolis.sk/