Content
content
descriptioncontactmap

Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Type

Country

Slovakia

Last Update: December 02, 2023

About us

Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 31.10.2001 a bolo mu pridelené IČO 37809059. OZ OODL vzniklo za účelom bezvýhradného zabezpečenia čistoty ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku a zabezpečenia účasti na následnom povoľovacom a kontrolnom procese. Niekoľko rokov sú v našich regionálnych novinách aj celoštátnych médiách uverejňované informácie o odstraňovaní ekologického dlhu Severoslovenských celulózok a papierní a.s. Ružomberok, teraz Neusiedler Mondi SCP a.s. Ružomberok o investovaní miliárd do ekológie, o plnení predpísaných limitov znečisťovania, jedným slovom o zlepšovaní životného prostredia v našom meste a okolitých obciach. Je to pravda? Pocítili obyvatelia a návštevníci, turisti, aj tí prechádzajúci cez naše mesto zmeny k lepšiemu? A čo tak vplyv celulózky SCP na zdravotný stav obyvateľstva? Pravdivé odpovede na tieto otázky hľadá Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, a hľadanie je to vskutku zaujímavé.

contact

3

location

Lisková 807, Slovakia