Content
content
descriptioncontactmap

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Type

Country

Poland

Last Update: December 02, 2023

About us

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Bronimy przed zabudową Górek Czechowskich w Lublinie, drzew przydrożnych i zieleni przyulicznej Sprzeciwiamy się rozwojowi górnictwa węglowego w okolicach Poleskiego Parku Narodowego.

contact

3

location

ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, Poland