Content
content
descriptioncontactmap
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Type

Country

Poland

About us

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu. Wyróżnia nas m.in. to, że zrzeszamy polskie, niezależne stowarzyszenia i fundacje ekologiczne, działające w różnych miejscach kraju. Wszystkie nasze organizacje członkowskie są sygnatariuszami Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych. Jesteśmy też jedną z najdłużej działających w Polsce (ponad 25 lat!) organizacji ekologicznych. W tym długim okresie prowadziliśmy niezliczone kampanie i projekty dotyczące m.in.: ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, odpowiedzialnego handlu i konsumpcji, zrównoważonego rozwoju w Europie i w krajach Globalnego Południa.

contact

3

location

st. Raszyńska 32/44, office 140 02-026, Warsaw