Search type

Countries

EcoAlbania

EcoAlbania


Country

Albania

Description

Qendra për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania) është një organizatë mjedisore jo-qeveritare. Ajo u krijua më 15 dhjetor 2014, si një iniciativë e përbashkët e profesorëve të Departamentit të Biologjisë të Universitetit të Tiranës dhe grupit të punës në Shqipëri të fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”. EcoAlbania punon për të përforcuar bashkëjetesën miqësore mes njeriut dhe natyrës në Shqipëri Puna jonë është përqendruar kryesisht brenda territorit shqiptar, por ajo mund të zgjerohet në vendet fqinje për të zbatuar projekte ndër-kufitare në bashkëpunim me partnerët tanë ekzistues ose të rinj.

Fields

Rr. Kavaja, P. Shopping Center "GLOBE", Ap. 11/3, Tirana, Albania

http://www.ecoalbania.org/sq/kreu/