Environmental Association - Misgav

Type

NGO

Country

Israel

Last Update: November 20, 2021

About us

מטרות העמותה: הגברת המודעות הציבורית לנושא סביבה מקיימת פיקוח על תעשיות הפועלות באזור (צמצום מפגעים, מזהמים ורעש) שיתוף פעולה עם ארגונים סביבתיים יהודים וערבים ניטור ופיקוח על מחוללי זיהום אוויר קרקע ומים והפעלת החוק לגביהם.

contact