Search type

Countries

Environmental Association - Misgav

Environmental Association - Misgav


Country

Israel

Description

מטרות העמותה: הגברת המודעות הציבורית לנושא סביבה מקיימת פיקוח על תעשיות הפועלות באזור (צמצום מפגעים, מזהמים ורעש) שיתוף פעולה עם ארגונים סביבתיים יהודים וערבים ניטור ופיקוח על מחוללי זיהום אוויר קרקע ומים והפעלת החוק לגביהם.

Fields

Israel

https://www.facebook.com/amutat.hasviva.misgav/