Good Energy Initiative

Type

NGO

Country

Israel

Last Update: November 21, 2021

About us

יוזמת האנרגיה הטובה (ע”ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006. היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה, והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים. אנחנו פועלים באופן מעשי להגדלת התעסוקה מקומית, להפחתת צריכה של אנרגיה מזהמת ולצמצום הטמנת פסולת לסוגיה. רוב הפרויקטים שלנו מבוססים על המנגנון העולמי לקיזוז וולנטרי של פליטת גזי חממה Voluntary Social Carbon Offsetting. מטרת היסוד שלנו היא הגברת המחוייבות האנושית לשמירה על הסביבה. הנושאים המרכזיים בעבודתנו כוללים צמצום ההפקה והשימוש בדלקים מחצביים (נפט, פחם וגז טבעי) לאנרגיה, וצמצום הטמנת פסולת מעורבת בבורות ענק בנגב. אנו מייצרים פרויקטים פורצי דרך השואפים להדגים את הכדאיות הסביבתית, הכלכלית והחברתית של שימוש בטכנולוגיות נאותות ובנהלים מקיימים במטרה לפתוח את הראש ואת הלב לנושאים אלה בקרב קובעי המדיניות, נציגי השלטון המקומי, מערכת החינוך והציבור הרחב. פרויקטים בוסריים שלנו כללו התקנה וסבסוד של מערכות פוטו-וולטאיות המחליפות דיזל-גנרטורים בכפרים בדואים לא מוכרים, והחלפת נורות ליבון בנורות חסכוניות בשכונות מעוטות יכולות – ואלה הפכו עם השנים למדיניות המעודדת ע”י הרשויות. כיום אנחנו מפעילים מגוון מערכים מורכבים לניהול פסולת מושכל בתעשייה, בקהילות כפריות, בבתי ספר ובכפרי נוער כדי להפוך זבל אורגני לגז ביולוגי, ביצי חופש, ומספוא לחיות משק. לצד אלה עסקינן בהחלפה ותיקון מערכות חימום מים סולאריות משותפות ופרטיות בשכונות מאותגרות, וביזום נטיעה עירונית מבוקרת ואיכותית של אלפי עצי סרק ועצי מאכל בשנה. עוד על הפרויקטים שלנו תוכלו לקרוא כאן. הפרויקטים משווקים לארגונים, חברות וגופים פרטיים המבקשים לקזז את פליטות גזי החממה שלהם. היוזמה מפעילה את “קרקס האנרגיה הטובה” הנייד, להדגמה חווייתית של יצור וצריכת אנרגיה מתחדשת. מתקן הדיווש שלנו מייצר אנרגיה טובה וחשמל המשמש להכנת שייק-פירות או להפעלת צרכני חשמל אחרים – מכוח אנושי. הרכב שלנו מציג שיטה להפעלת מנוע דיזל באמצעות שמן צמחי משומש. בקרוב צפוי “הקרקס” להדגים ייצור ביוגז מפסולת אורגנית. על מתקן הדיווש שלנו תוכלו לקרוא כאן. ואולם גולת הכותרת של הפעילות שלנו בעשור האחרון היא הובלה וניהול של המאבק למניעת הפקת פצלי שמן בשפלת יהודה. המאבק והמעורבות הגדולה שלנו בו ליוו את עבודתנו מסוף 2009. בשנתיים האחרונות ניהלה יוזמת האנרגיה הטובה את קואליציית ארגוני הסביבה ואת מטה התושבים, עד שהועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים הכריעה נגד הפרויקט ברוב של 13 נגד 1. עוד על מאבק פצלי השמן- כאן.

contact

location

M2J9 + WW Aviezer, Israel