Search type

Countries

Stowarzyszenie EKOSKOP

Stowarzyszenie EKOSKOP


Country

Poland

Description

Stowarzyszenie „EKOSKOP” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do upowszechniania idei ochrony środowiska, funkcjonowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizacji i propagowania zdrowego stylu życia. Działania Stowarzyszenia mają na celu wychowanie (szczególnie młodego pokolenia) dla harmonijnego współżycia z naturą, odpowiedzialności za decyzje i działania mające wpływ na środowisko. Stowarzyszenie wspiera osoby i organizacje prezentujące podobne poglądy i podejmujące podobne działania.

Fields

ul. Lubelska 28/4 lok. 1 Rzeszow Podkarpackie Province 35-233 Rzeszow

http://www.ekoskop.rzeszow.pl/