Search type

Countries

The Israel Energy Forum

The Israel Energy Forum


Country

Israel

Description

הפורום מגבש חזון כולל למשק האנרגיה הישראלי בשיתוף מומחים, אנשי ממשל וכלכלה ומחבר ומתאם בין גופים, ארגונים וחברות העוסקים בנושא. דרכי הפעולה של הפורום: א. ריכוז יידע ומחקרים עדכניים מהעולם הרחב ב. הכנת אלטרנטיבות ישימות למדיניות הקיימת הנוכחיתֿ עבור מקבלי החלטות ג. קידום הצעות מדיניות מול מקבלי החלטות ד. קידום התייעלות אנרגטית בקרב צרכני אנרגיה גדולים דוגמת התעשייה והמגזר העסקי ה. יצירת מסגרות לדיון ציבורי ותקשורתי

Fields

21 Pinsker Tel Aviv, Israel, IL

https://www.energia.org.il/