WOLF Forest Protection Movement

Type

NGO

Country

Slovakia

Last Update: January 14, 2022

About us

Biosféru tvorí obrovské množstvo žijúcich druhov a jedincov rôznych organizmov. Boli tu dávno pred príchodom človeka, vytvárali komunity, spoločenstvá a získavali kolektívnu pamäť, ktorá im umožňovala prežívať rôzne nástrahy života. Za miliardy rokov vznikla na Zemi obrovská pavučina života, kde organizmy navzájom komunikujú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a vytvárajú tak jeden superorganizmus – biosféru. To všetko sa stalo bez najmenšej zásluhy človeka. Človek biosféru nekonštruoval, nerozumie jej, a nevie ju preto ani opraviť. Môže ju len pripustiť a spolupracovať s ňou. To Niečo, vytvorené a existujúce bez prispenia človeka, nazývame aj divočinou. Niečo, čo človek nestvoril, by ale nemal ani ničiť, Divočina má predovšetkým totiž hodnotu sama o sebe, pre svoju krásu, vytrvalosť žiť, pre svoju dokonalosť rastúcu miliardy rokov. Divočina je kultúrnym dedičstvom Zeme, je ako obraz starého majstra, ktorý už nemá kto druhýkrát namaľovať.

contact

location

082 13 Tulcik, Slovakia