Search type

Countries

WOLF Forest Protection Movement

WOLF Forest Protection Movement


Country

Slovakia

Description

Biosféru tvorí obrovské množstvo žijúcich druhov a jedincov rôznych organizmov. Boli tu dávno pred príchodom človeka, vytvárali komunity, spoločenstvá a získavali kolektívnu pamäť, ktorá im umožňovala prežívať rôzne nástrahy života. Za miliardy rokov vznikla na Zemi obrovská pavučina života, kde organizmy navzájom komunikujú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a vytvárajú tak jeden superorganizmus – biosféru. To všetko sa stalo bez najmenšej zásluhy človeka. Človek biosféru nekonštruoval, nerozumie jej, a nevie ju preto ani opraviť. Môže ju len pripustiť a spolupracovať s ňou. To Niečo, vytvorené a existujúce bez prispenia človeka, nazývame aj divočinou. Niečo, čo človek nestvoril, by ale nemal ani ničiť, Divočina má predovšetkým totiž hodnotu sama o sebe, pre svoju krásu, vytrvalosť žiť, pre svoju dokonalosť rastúcu miliardy rokov. Divočina je kultúrnym dedičstvom Zeme, je ako obraz starého majstra, ktorý už nemá kto druhýkrát namaľovať.

Fields

082 13 Tulcik, Slovakia

https://www.wolf.sk/home
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots