Search type

Countries

WWF Turkey

WWF Turkey


Country

Turkey

Description

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF’nin Türkiye resmi temsilcisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 3787 sicil no ile kayıtlı Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na (WWF-Türkiye) Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 tarih ve 2009/15313 sayılı kararı ile VERGİ MUAFİYETİ TANINMIŞTIR. Bağışçıların tabi oldukları vergi mevzuatı gereğince vakfımıza yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebilir.

Fields

Turkey

http://www.wwf.org.tr/