Content
content
descriptionRelated Spotscontactmap

About us

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF’nin Türkiye resmi temsilcisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 3787 sicil no ile kayıtlı Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na (WWF-Türkiye) Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 tarih ve 2009/15313 sayılı kararı ile VERGİ MUAFİYETİ TANINMIŞTIR. Bağışçıların tabi oldukları vergi mevzuatı gereğince vakfımıza yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebilir.

Related spots

    contact

    3

    location

    Turkey