Search type

Countries

Združenie obcí Horného Žitného ostrova, Šamorín

Združenie obcí Horného Žitného ostrova, Šamorín


Country

Slovakia

Description

Majteľ a prevádzkovateľ skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad je Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Spádová oblasť pre zneškodnenie odpadov na skládke je 31 samospráv na území Horného Žitného ostrova s celkovým počtom obyvateľov.

Fields

Gazdovský rad 37 / A, 931 01 Šamorín, Slovakia

http://www.zohzo.sk/