Content
content
descriptioncontactmap

Združenie obcí Horného Žitného ostrova, Šamorín

Type

Country

Slovakia

Last Update: January 14, 2022

About us

Majteľ a prevádzkovateľ skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad je Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Spádová oblasť pre zneškodnenie odpadov na skládke je 31 samospráv na území Horného Žitného ostrova s celkovým počtom obyvateľov.

contact

3

location

Gazdovský rad 37 / A, 931 01 Šamorín, Slovakia