Search type

Countries

Adam Nature and Law, Israeli Society for Environmental Protection

Adam Nature and Law, Israeli Society for Environmental Protection


Country

Israel

Description

דמוקרטי. מובילים שינוי בחקיקה ומדיניות בכלים משפטיים, מדעיים וציבוריים. הארגון הוקם מתוך אמונה בקיומו של קשר הדוק בין ארבעה עוגנים: סביבה, חברה, בריאות וכלכלה – וממקד את עשייתו בהגנה על זכויות אדם סביבתיות, ביצירת רגולציה נאותה המאפשרת הגנה על איכות החיים ועל בריאות הציבור, לצד העצמת זכותו הדמוקרטית של כל פרט להיות שותף לתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על חייו. הסביבה שלנו מצויה תחת מתקפה. האתוס הלאומי והנורמה החברתית בישראל של עידוד ילודה מחד, ותשתיות ציבוריות קורסות עם חוסר תכנון לטווח ארוך, עלולים לייצר כאן קטסטרופה בעתיד הקרוב מאוד. אנו פועלים כדי לשמור על הסביבה ולהבטיח שגם ילדינו ימשיכו ליהנות ממנה בעתיד.

Fields

carlebach 9, tel aviv

https://www.adamteva.org.il/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots