Content
content
descriptioncontactmap
Animals Now

Animals Now

Type

Country

Israel

About us

אנימלס היא עמותה ללא כוונות רווח, הפועלת למען עולם ללא התעללות בבעלי-חיים. אנימלס היא העמותה הגדולה והותיקה בישראל שפועלת למען הגנה על בעלי חיים במשקים המתועשים ובתעשיות המזון. בחרנו לשים דגש דווקא על חיות המשק כי למרות שאלה בעלי החיים העוברים את הסבל הרב ביותר, הם מקבלים את תשומת הלב הציבורית המעטה ביותר. מדובר במאות מיליוני בעלי חיים שעוברים התעללות קשה בכל שנה, וזאת בישראל בלבד. אנימלס מפתחת אסטרטגיות ייחודיות כדי לוודא שאנחנו מנצלים את המשאבים שלנו לעזרה למקסימום בעלי חיים. אנחנו נמצאים בכל מקום: ברחוב, באינטרנט, בתקשורת, בבתי הספר, בכנסת. הפרויקטים שלנו פועלים ברמה המקומית והעולמית, ומקדמים עולם טוב יותר למען בעלי החיים. אנימלס נוסדה בשנת 1994, ומאז השיגה שורה ארוכה של הישגים למען בעלי החיים, ביניהם תקדימים עולמיים.

contact

3

location

P.O. 20544 Tel Aviv 6120401