Search type

Countries

Asotsiatsiya na parkovete v Bulgariya

Asotsiatsiya na parkovete v Bulgariya


Country

Bulgaria

Description

“Асоциация на парковете в България” е неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Тя е учредена на 28.01.2003 г. в София. Дейностите на Асоциацията до този момент са насочени към образование, обучение, развитие на системата от защитени територии и зони, укрепване на парковите администрации Асоциацията разработи задания за планове за управление на 38 защитени територии заемащи 12% от площта на защитените територии у нас, включително 4 природни парка. Като отделни проекти бяха построени интерпретационен център за хора с увреждания на опорно-двигателният и зрителен апарат и информационна алея в приизворните торфища на Природен парк Витоша. Асоциацията разработи концепция за развитието на биосферните резервати в България и система за оценка ефективността на управление на защитените територии. Сред организациите, които повярваха на Асоциацията и финансираха нейната дейност, са Европейската комисия, Програма ФАР, Канадската Агенция за развитие, фондация “Уитли Ленг”, Българска фондация за биоразнообразието, Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Европейският фонд за действие EECONET, WWF – DCP, WWF- Германия и други.

Fields

26 Han Asparuh str., ap. 1 1000 Sredets, Bulgaria

http://parks.bg/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots