Content
content
descriptioncontactmap
Baltijas Vides Forums

Baltijas Vides Forums

Type

Country

Latvia

About us

Baltijas Vides Forums* tika izveidots 1995. gadā kā trīs Baltijas valstu vides ministriju, Vācijas un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības projekts. Tā mērķis bija stiprināt sadarbību un informāciju starp Baltijas valstu iestādēm vides aizsardzības jomā. 2004. gadā, iestājoties Eiropas Savienībā, tehniskās palīdzības projekti ir noslēgušies. Lai saglabātu jau izveidojušos dažādos ekspertu tīklus un ieviestu jaunus projektus Baltijas reģionā, 2003. gadā Baltijas Vides Foruma darbinieki izveidoja nevalstiskās organizācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā. Latvijā “Baltijas Vides Forums” kā sabiedriska organizācija tika reģistrēta 2003. gada 4. jūnijā (kā biedrība 2005.gada 9. jūnijā). Biedrības vispārējais mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām.

contact

3

location

Baltic Environmental Forum Antonijas Street 3-8 Riga, LV-1010