Search type

Countries

Cassiopeia

Cassiopeia


Description

Bylo nebylo, těsně před vánoci roku 1994 se skupina aktivních lidí rozhodla založit neziskovou organizaci. Hnutí Brontosaurus se rozšířilo o jeden základní článek, který byl pojmenován „Forest“. Jeho činnost se brzy nasměrovala k provozování ekologicky zaměřeného vzdělávacího centra, které se začlenilo do „proudu“ vznikajících center podobného typu v celé ČR. Pod názvem „Cassiopeia“ existuje a rozvíjí se déle než 20 let. Posláním organizace je vzdělávání a výchova směřující k odpovědnému jednání člověka vůči životnímu prostředí a společnosti. Toto poslání se snažíme naplňovat rozmanitými aktivitami pro děti, mládež, pedagogy i širokou veřejnost. Spolupracujeme se školami všech typů v Jihočeském kraji při rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy. Pořádáme volnočasové aktivity pro děti a mládež a osvětové akce pro veřejnost. Při rozviji našeho oboru činnosti spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku. Jsme členy krajské sítě environmentálních center v Jihočeském kraji KRASEC a celorepublikové Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Fields

Cassiopeia Ecocentre Jizerská 4 37011České Budějovice

https://ekocentrumcb.cz/