Search type

Countries

Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego


Country

Poland

Description

Głównym celem CPE jest promowanie zasad praworządności, społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej w ochronie środowiska. Dążąc do realizacji tych zasad CPE jest otwarte na współpracę ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami. CPE współpracuje z funkcjonującą równolegle z nim kancelarią Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. CPE jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli.

Fields

Poland, Solny 16 50-062 Wroclaw

http://www.cpe.eko.org.pl/