Search type

Countries

Ecological Council of the Citizens of Mongolia

Ecological Council of the Citizens of Mongolia


Country

Mongolia

Description

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл /МБОИЗ/ нь 2008 онд ‘Байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудын улсын анхдугаар зөвлөгөөн’-өөр үүсгэн байгуулагдсан, 21 аймагт салбар зөвлөлтэй, төрөөс хараат бус, ашгийн бус, гишүүддээ үйлчилдэг төв байгууллага юм. Улсын хэмжээнд 700 гаруй ТББ-ууд гишүүнээр бүртгүүлсэн, үүнээс идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг 160 гаруй ТББ байна. Эрх барих дээд байгууллага нь хоёр жилд нэг удаа хуралддаг Үндэсний чуулган юм. Чуулганаар МБОИЗ-ийн тэргүүн, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгож, дүрэм, төр, төрийн бус байгууллага, иргэдэд хандсан зөвлөмж, бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн баталдаг уламжлалтай.

Fields

Mongolia, Ulaanbaatar, Khan-Uul district, 11th khoroo, Zaisan

http://mecc.mn/