Search type

Countries

ECOLUR Information Network

ECOLUR Information Network


Country

Armenia

Description

Ի ծնե մարդն ունի «կանաչ» իրավունքներ, առանց որոնց կյանքն անհնար է: Նա ունի մաքուր ջրի, մաքուր օդի մատչելիության իրավունք, այսինքն, բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունք, որտեղ նա կարող է ապրել առանց իր առողջության և սեփական գործի նկատմամբ վնասի: Մարդու առողջության, անվտանգության, հավասարակշռված շրջակա միջավայրի իրավունքներն ինքնին մարդու բնական իրավունքներն են և նախապայման են նրա մյուս բոլոր իրավունքների իրականացման համար: Մարդը պետք է պաշտպանի «կանաչ» իրավունքներն իր անվտանգության համար: ԷկոԼուրը մշակել է «կանաչ» իրավունքների պաշտպանության գործիք` «Կանաչ» իրավունքների խախտումների ռեեստր: Ռեեստրում հավաքագրված են պետական մարմինների որոշումների կայացման, տնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած մարդու «կանաչ» հիմնարար իրավունքների խախտումները, այդ իրավունքները պաշտպանող օրենսդրությունը: Այս գործիքը միտված է բարձրացնելու մարդկանց իրազեկվածությունը իրենց հիմնարար իրավունքների, այդ իրավունքները պաշտպանող օրենսդրության, որոշումներ կայացնող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տնտեսվարողի պատասխանատվության վերաբերյալ և խթանելու մարդկանց մասնակցությունն իրենց իրավունքների պաշտպանության գործում: Քանի որ «կանաչ» իրավունքները չունեն իրավական սահմանում, ապա յուրաքանչյուր խախտման համար ընտրվել են ազգային օրենսդրության և միջազգային կոնվենցիաների այն դրույթները, որոնք նույնպես խախտվում են «կանաչ» իրավունքների խախտման դեպքում և որոնք իրավական ուժ ունեն` այդ իրավունքները պաշտպանելիս:

Fields

Yerevan, 49/2 Hanrapetutyan St., Armenia

https://www.ecolur.org/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots