Content
content
descriptionRelated Spotscontactmap

EcoOcean

Type

Country

Israel

Last Update: December 01, 2023

About us

כדי לשמור על הים צריך עומק. מיום ליום אנחנו תלויים יותר ויותר בים. הוא מספק לנו חמצן, מזון, מי שתייה, אנרגיה, ויסות אקלימי, תנועת סחורות ומרחב נוף טבעי ופתוח. מיום ליום גם גוברים הלחצים מעשה ידי אדם על הים ומאיימים על היכולת שלו להעניק את כל הטוב הזה. הים צריך אנשים שישמרו עליו. אנשי מחקר עם מומחיות מעמיקה וממוקדת בסביבה הימית. צוות שמביא את הידע המקצועי הדרוש על מנת להוביל את חוד החנית של הפעילות להגנת הים בישראל ובאיזור. הצוות הזה הוא אנחנו, EcoOcean. אנחנו רותמים, מדריכים ופועלים למען הסביבה הימית ביחד אתכם: מבוגרים וצעירים, מורים ותלמידים, משפיענים ומנהיגים, פעילים חברתיים, אוהבי ים וכל מי שאכפת לו מהסביבה ומהעתיד. כמעט 20 שנה אנחנו כאן בקו החזית - משקיפים מהמרכז שלנו שבקו החוף - אל האופק הכחול ושואלים כל בוקר מחדש איך נשמור עליו. לשמור ממה? מכל מה שמזהם אותו, משחית את חופיו ופוגע שוב ושוב ביצורים המופלאים שמנסים לחיות ולשרוד בתוכו. אנחנו כאן בשביל הים. כי הים על שלל יצוריו, אוצרותיו, חופיו ונופיו - כאן בשבילנו.

Related spots

    contact

    3

    location

    Hadassah Youth Village, MA Emek Hefer.