Search type

Countries

Ekotvortsi

Ekotvortsi


Country

Bulgaria

Description

Да подпомага гражданското общество и възпитанието на децата в сферата на устойчивото развитие, опазване на околната среда, рационалното изполване на ресурсите и да оказва съдействие и подпомагане на членовете си, работещи по проблеми, свързани с биологичното разнообразие и опазването на околната среда. Да защитава интересите на членовете на Сдружението във връзка с осъществяваната от тях общественополезна дейност.

Fields

West Park 90, Sofia, Bulgaria

http://ecotvorci.ngobg.info/