Search type

Countries

EverGreen Life Association

EverGreen Life Association


Country

Mongolia

Description

“Мөнх Ногоон Амьдрал “ ТББ нь 2005 онд байгуулагдсан бөгөөд Монгол орны байгаль орчныг унаган төрхөөр нь хадгалан хамгаалах, нөхөн сэргээхэд иргэн бүрийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн байгаль орчны талаарх мэдээллийг түгээж, олон нийтэд экологийн боловсрол олгож, байгаль орчны талаарх мэдээ мэдээллийг түгээж ард олны үзэл баримтлалыг дээшлүүлэн, байгаль орчныг нөхөн сэргээх, ойжуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. “Мөнх Ногоон Амьдрал “ ТББ-ын аливааүйл ажиллагаа нь байгаль орчин, нийгмийн сайн сайхан үйлст чиглэгдэнэ.

Fields

Mongolia

https://www.facebook.com/EvergreenLifeMongolia/