Search type

Countries

Green Rehovot

Green Rehovot


Country

Israel

Description

אנחנו ועד הפעולה למען השטחים הפתוחים ברחובות - קבוצת תושבים מרחובות, ללא כל אינטרס פוליטי או אחר, אלא רק חזון משותף לראות יותר ירוק ברחובות וסביבה. אנו פועלים בהתנדבות בשיתוף עם החברה להגנת הטבע, ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים בישראל, חיים וסביבה וגופים סביבתיים אחרים. פעילות ועד הפעולה למען השטחים הפתוחים ברחובות ממומנת ע"י קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה).

Fields

Israel

http://www.greenrehovot.org.il/