Search type

Countries

Homeland Guards

Homeland Guards


Country

Israel

Description

ארגון "שומרי הבית" הוא ארגון מתנדבים כלל ארצי, העוסק בעיקר בנושאים בריאותיים וסביבתיים, ומשמש בפועל כשומר הסף של אזרחי ישראל בנושאי הליבה של פעילותו. הארגון פועל למען התנהלות נאותה מצד תאגידים, ארגונים ורשויות הממשלה כלפי האזרחים והתושבים. פעילות הארגון מבוססת כולה על תרומות של אנשים פרטיים וגופים נטולי כל אג'נדה פוליטית, הרואים עם הארגון עין בעין את מטרותיו.

Fields

Israel

https://homelandguards.org/