Search type

Countries

Israeli Biomimicry Organization

Israeli Biomimicry Organization


Country

Israel

Description

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות. מאז ומעולם האדם התבונן בטבע וקיבל ממנו השראה. אחת מעבודות הביומימיקרי המוקדמות ביותר המתועדות היא עבודתו של לאונרדו דה וינצ'י על תעופה מלאכותית. בעבודה זו, הדרך חשובה יותר מהתוצאה. לאחר שנכשל דה וינצ'י בפיתוח מנגנון תעופה מכני הוא פנה ללימוד של מעופפים שונים בטבע והקדיש שעות רבות ביום להתבוננות, הסתכלות, מחקר ושרטוט בעלי חיים כמו דג מעופף, עטלף, שפירית ועוד. לאחר שלב ההתבוננות, התמקד דה וינצ'י בלימוד מעמיק של הזואולוגיה והאנטומיה של התעופה הטבעית. בשלב הבא, מצויד בהיכרות עם הפתרונות הטבעיים לתעופה ובידע המכני וההנדסי הדרוש, פנה דה וינצ'י למציאת האנלוגיות האפשריות בין התעופה הטבעית לתעופה המלאכותית. אמנם לאונרדו דה וינצ'י לא הגיע לסוף התהליך – דגם עובד של תעופה מלאכותית – אך מתודולוגיית הפיתוח הטומנת בחובה התבוננות בטבע, לימוד המנגנונים וחיפוש האנלוגיות היא התשתית להתפתחותו של מדע הביומימיקרי.

Fields

Israel

http://www.biomimicry.org.il/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots