Search type

Countries

Latvian Green Movement

Latvian Green Movement


Country

Latvia

Description

Latvijas Zaļā partija par savu stūrakmeni uzskata ilgtspējīgu attīstību - tādu politiku, kura nodrošina pašreizējās paaudzes vitālās vajadzības un Eiropas līmenim atbilstošu dzīves kvalitāti. Ilgtspējīga politika un rīcība nozīmē, ka pašreizējās paaudzes interešu nodrošināšana nedrīkst radīt grūtības nākamajām paaudzēm nodrošināt viņu vajadzības. Tātad, mēs nedrīkstam dzīvot uz nākamo paaudžu rēķina. Latvijas Zaļā partija apzinās, ka ilgtspējīgu politiku var īstenot tikai uz zināšanām balstīta sabiedrība. Tam nepieciešama sakārtota, efektīva un tiesiska valsts pārvalde. Visu politisko centienu centrā jābūt cilvēkam. Mēs uzsveram katra pilsoņa brīvību un pašatbildību pretstatā valsts regulējošajai kompetencei visās dzīves sfērās. Latvijas Zaļā partija savā politiskajā darbībā stingri ievēro principu - domāt globāli un rīkoties lokāli. LZP aizstāv tādu Latvijas iedzīvotāju dzīves veidu, kas balstās uz paaudžu, sabiedrības sociālo un interešu grupu savstarpējo palīdzību un līdzdalību taisnīgas un augstiem dzīves standartiem atbilstošas dzīves veidošanā, Latvijas zemes un dabas bagātību vairošanu un saudzīgu izmantošanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un paražu cienīšanu, vidrūpi un ekoloģiskas apziņas veidošanu.

Fields

Kalnciema Street 30, LV 1046, Riga, Latvia

http://www.zp.lv/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots