Search type

Countries

Latvijas ezeri


Country

Latvia

Description

Latvijas ūdenstilpju un ūdensteču aizsardzības un saprātīgas izmantošanas veicināšana un organizēšana; sabiedrības izglītošana un informēšana par vides problēmām un to risināšanu; sabiedrības iesaistīšana vides aizsardzības problēmu risināšanā.

Fields

Apes Street 12 - 61, Riga, LV-1006, Latvia

https://company.lursoft.lv/ru/latvijas-ezeri/40003576810