Content
content
descriptioncontactmap

Latvijas ezeri

Type

Country

Latvia

Last Update: December 02, 2023

About us

Latvijas ūdenstilpju un ūdensteču aizsardzības un saprātīgas izmantošanas veicināšana un organizēšana; sabiedrības izglītošana un informēšana par vides problēmām un to risināšanu; sabiedrības iesaistīšana vides aizsardzības problēmu risināšanā.

contact

3

location

Apes Street 12 - 61, Riga, LV-1006, Latvia