Search type

Countries

Negev Sustainable Development Association

Negev Sustainable Development Association


Country

Israel

Description

עמותת נגב בר קיימא הוקמה בשנת 1998. במשך שנות קיומה הפכה העמותה לגורם מרכזי בנושאי סביבה בנגב והצליחה ליצוק תוכן חדש לפעילות הסביבתית המקובלת. השינוי אותו מחוללת העמותה ניכר היום ביישובים רבים בנגב וכולל מהפיכה של ממש בהתנהלותן הסביבתית של הרשויות המקומיות, בהנחלת ערכי הסביבה במערכות החינוך ובקרב הקהילות המקומיות. בתעשייה, מובילה העמותה תהליך מאז 2003 בו נפגשים תושבים עם הנהלות המפעלים ומביאים לשינוים במדיניות המפעלים לנושאי הסביבה. העמותה מבצעת מגוון רחב של פעילויות סביבתיות ולאורך זמן, תוך יצירת שיתופי פעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים להצלחת הפרויקטים אותם היא מקדמת. השמירה על עיקרון ההדברות והשקיפות הוא ערך מרכזי בפעילותה.

Fields

Dafna 4 Omer 8496500 Israel

http://negev.org.il/