Search type

Countries

Ramot for the Environment

Ramot for the Environment


Country

Israel

Description

בתאריך 3.6.19 עלה מצפה נפתוח לדיון בוועדה המחוזית בירושלים. הגורל של מאות בעלי חיים וצמחים יוכרע, האם להרס או לשימור. החלטת הוועדה בשורה אחת היא שיש צורך בדיון נוסף ומעמיק כדי להבין את המשמעות של הבנייה, מול המשמעות של ההרס. ​ האם נקבל מעמד של פארק טבע ומורשת, או נהפוך לאתר בנייה? את הנעשה אין להשיב, מה שייהרס לא יחזור. זו ההזדמנות שלכם לבוא ולהראות תמיכה בפארק, בטבע, באוויר נקי. האתר משמר ערכי טבע, ביניהם עדר צבאים גדול, וממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים שמעטות ערי הבירה בעולם שיכולות להתגאות בהם. מיקומו האסטרטגי בכניסה לעיר הופך נכסי ציבור אלה לבולטים במיוחד. ​ תושבי ירושלים והציבור הרחב זקוקים לפארק המתוכנן כריאה ירוקה וכשטח פתוח לשימושי נופש ופנאי, וכעת, בעקבות השריפה הנוראה, הטבע זקוק במיוחד לפארק טבע במצפה נפתוח.

Fields

Israel

https://www.ramotenv.com/