Search type

Countries

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa


Country

Poland

Description

Wierząc w mądrość ludzi, uruchamiamy mechanizmy społeczne, podejmując działania służące rozwojowi lokalnemu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Od 10 lat staramy się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne. Praktyka tych lat pokazała, że wiele może osiągnąć grupa ludzi oddanych idei ochrony środowiska, profesjonalnie przygotowanych do działania „z ludźmi i dla ludzi”. Początki działalności Eko-Inicjatywy to niewielkie projekty edukacyjne skierowane do dzieci z Kwidzyna. Od początków działalności Stowarzyszenie rozwijało się m.in. w kierunku animacji społeczno- ekologicznej terenów wiejskich. Stowarzyszenie doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju zdobyło m.in. poprzez realizację projektów dot. wykorzystania biomasy wierzb krzewiastych jako alternatywnego źródła energii, prowadzeniu warsztatów ekologicznych w kwidzyńskich szkołach i współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 5 lat realizowany jest kompleksowy program edukacji nieformalnej Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną.

Fields

ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

http://ekokwidzyn.pl/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots