Search type

Countries

Tai Po Environmental Association

Tai Po Environmental Association


Country

Hong Kong

Description

「大埔環保會」現為「環保協進會有限公司」,註冊非牟利團體,團隊包括: 鳳園蝴蝶保育區、 大埔地質教育中心、 悠然生活館、 塑膠回收棧、 登『綠』長洲環境教育中心。

Fields

13th over 54 Guangfu Road, Rinok Tai Po, Hong Kong

http://www.taipoea.org.hk/